הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אירועים

מפת האתר

Class/Object:
TreeMenuWebPart
Method Name:
RenderWebPart(EventArgs e)
Extra Description:
general error
Error Message
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.Utilities.getSiteMapNodeCollection(PortalSiteMapNode portalSiteMapNode)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.Utilities.getSiteMapNodeCollection(MenuHelper menuHelper, Int32 fromIndex, Int32 toIndex)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.Utilities.getSiteMapNodeCollection(MenuHelper menuHelper)
at Ladpc.Internet.SharePoint.LadpcECM.WebParts.TreeMenu.TreeMenuWebPart.<>c__DisplayClass11_0.b__0()
​​
מפת האתר